Burçların Tanımları

reklam

KOÇ: Bencil , kendini ön planda tutan atılgan , çabuk sinirlenen, hicivci, kavgacı, kaba

BOĞA: Haris, tembel, hoşgörüsüz, can sıkıcı, değişmez görüşlü,esneklikten yoksun, inatçı, kinci, obur.

İKİZLER: Değişken,huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız iki yüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üzerinde yaşayan.

YENGEÇ: Aşırı duygusal,fazla heyecanlı,alıngan çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan,kendi kendine acıyan, bağışlamaz, denesiz, dağınık, övgüye dadanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen katı dış görünüşlü.

ASLAN: Dogmatik, kabadayı, kendini büyük gören, züppe, hoşgörüsüz, sabit fikirli, kibirli, iktidar delisi.

BAŞAK: Kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.

TERAZİ: kararsız, kinci, havai, değişken, flörtçü, kolay etkilenebilen, safdil.

AKREP: kıskançlık,gizlilik,kuşkuculuk,inatçılık, başına buyrukluk.

YAY: Abartıcı, huzursuz, aşrı uçlarda, dikkatsiz, fazla iyimser, sorumsuz, kaprisli, taşkın, patavatsız.

OĞLAK: katı görünüşlü, çok kesin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.

KOVA: Anlaşılmaz, dik kafalı, usulsüz, sabit görüşlü, huysuz, geleneklere karşı gelen.

BALIK: dikkatsiz, gizliliği seven, kolayca altüst olan, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramayan, zayıf iradeli, kararsız


Bölümümüzde kısaca burçların tanımları yapılmaktadır